Early-bird deadline in:

Use FRUCT discount code at booking.com

Learn more about our Virtual Reality project

You are here

23.04.2013: Pasi Sarolahti pitää julkisen dosentti-koeluennon: Sisältökeskeiset verkkoarkkitehtuurit

23.04.2013 12:15–13:45

Other event

Exactum C222

Sisältökeskeiset verkkoarkkitehtuurit (Information-centric Networks) ovat olleet aktiivisen tutkimuksen kohteena viimeisten viiden vuoden aikana. Perinteinen verkkoarkkitehtuuri perustuu verkkosolmujen väliselle kommunikoille käyttäen verkkotopologiaan pohjautuvia IP-osoitteita. Tästä on seurannut haasteita esimerkiksi liittyen mobiliteettiin, sisällön saavutettavuuteen ja tietoturvaan. Sisältökeskeinen verkkoarkkitehtuuri pyrkii sijainnista riippumattomiin sisältöpohjaisiin abstraktioihin, joissa identifioidaan ensisijaisesti sisältöä verkkosolmujen sijaan. Tällöin edellä mainittujen haasteiden ratkaisemisen uskotaan olevan helpompaa. Toisaalta sisältökeskeinen arkkitehtuuri edellyttää uusia ratkaisuja perinteisesti hyvin ymmärrettyihin ongelmiin, kuten verkon ruuhkanhallintaan tai tiedon reititykseen. Esityksessä luodaan yleiskatsaus sisältökeskeisiin verkkoarkkitehtuureihin, sekä käsitellään muutamia niihin liittyviä tutkimusongelmia tuoreen tutkimustiedon pohjalta.