Conference starts in:

Learn more about our Virtual Reality project

Welcome to visit Open Karelia

You are here

Kommuners roller och samhällsplaneringens betydelse i energi- och klimatomställningen - en flerfallstudie om utvecklingen i bebyggelse- och transportsektorerna i Alingsås och Västerås 1990-2104Time: Tue 2018-10-23 09.00

Location: Kollegiesalen, Brinellvägen 8, KTH

Type of event: Defence of dissertations