The conference starts in:

Early-bird deadline in:

Use FRUCT discount code at booking.com

Upcoming Events
Event Dates

24th FRUCT

08.04 - 12.04

SEPA training

09.04 - 10.04

Sailfish OS Days

09.04 - 11.04

ISAI19 workshop

10.04 - 11.04

25th FRUCT

05.11 - 08.11

AMICT19 workshop

06.11 - 08.11

IDEA19 workshop

07.11 - 08.11

You are here

Apurahat tieteelliseen tutkimukseen

Rahoitushaun nimi:

Apurahat tieteelliseen tutkimukseen

Rahoittaja:

Kauppaneuvos Otto A. Malmin lahjoitusrahasto

Rahoittajan kotisivut:

www.ottomalm.fi

Hakuajan aloituspäivämäärä:

Hakuajan päättymispäivämäärä:


Erityisehdot

Apurahoja tieteelliseen tutkimustyöhön vähintään FM- tai vastaavan tutkinnon suorittaneille henkilöille. Jaettava summa on yhteensä 1000 000 euroa.

Hakumenettely

Hakemukset liitteineen (lyhyt tutkimussuunnitelma, budjetti, CV) lähetetään sähköisessä muodossa säätiön verkkopalvelun kautta osoitteessa http://www.ottomalm.fi/. Sivuilta löytyvät myös tarkemmat hakuohjeet. Myönnetyistä apurahoista ilmoitetaan saajille kirjeitse kesäkuun loppuun mennessä.

Call opens: 
Sunday, April 1, 2018
Deadline: 
Monday, April 30, 2018