The conference starts in:

Use FRUCT discount code at booking.com

Learn more about our Virtual Reality project

You are here

Senior Fellowship

Rahoitushaun nimi:

Senior Fellowship

Rahoittaja:

Sigrid Jusélius Stiftelse - Sigrid Juséliuksen Säätiö

Rahoittajan kotisivut:

www.sigridjuselius.fi

Hakuajan aloituspäivämäärä:

Hakuajan päättymispäivämäärä:


Erityisehdot

Kohderyhmä: Senioritasoiset tutkijat ulkomailla suoritettavaan tutkimustyöhön (6-12 kk). Apurahaa ei myönnetä ulkomailla jo käynnissä olevaan tutkimustyöhön.

Målgrupp: Seniorforskare för forskningsarbete utomlands (6-12 månader). Understöd beviljas inte för forskningsarbete som redan inletts utomlands.

Hakumenettely

Lisätietoja ja hakemuslomakkeet: http://sigridjuselius.fi/sv/sigrid-juselius-senior-fellowship/.

Tilläggsuppgifter och ansökningsblanketter från: http://sigridjuselius.fi/sv/understod/sigrid-juselius-senior-fellowship/.

Yhteystiedot

Susanne Cronstedt, puh: 020 710 9082, s-posti: susanne.cronstedt(at)sigridjuselius.fi

Call opens: 
Monday, March 12, 2018
Deadline: 
Monday, April 16, 2018