Early submissions deadline:

Welcome to visit Open Karelia

Upcoming Events
Event Dates

22nd FRUCT

09.04 - 13.04

AMICT'2018

11.04 - 13.04

You are here

Yleiset apurahat

Rahoitushaun nimi:

Yleiset apurahat

Rahoittaja:

Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto

Rahoittajan kotisivut:

www.kulttuurirahasto.net

Hakuajan aloituspäivämäärä:

Ei ilmoitettu

Hakuajan päättymispäivämäärä:


Erityisehdot

Vuosittain apurahoja toimintaan, joka edistää Suomen ja Ruotsin välistä yhteistyötä kulttuurin ja elinkeinoelämän alalla sekä lisää em. maiden keskinäistä tuntemusta ja niiden välisiä yhteyksiä. Lisätietoja osoitteessa: http://www.kulturfonden.net/fi/apurahat-13524983.

Hakumenettely

Yleisten apurahojen hakemukset tulee lähettää sen maan sihteeristöön, jossa hakija asuu/työskentelee. Jos hakija ei asu Suomessa tai Ruotsissa, hakemus voidaan jättää hakijan valitsemaan sihteeristöön. Yhtä hanketta varten voi jättää ainoastaan yhden hakemuksen.

Tarkemmat hakuohjeet löytyvät täältä: http://www.kulturfonden.net/fi/apurahat/hakuohjeet-13525069.

Yhteystiedot

Puh. (09) 435 020, s-posti: rahastot(at)hanaholmen.fi

Call opens: 
Thursday, January 1, 1970
Deadline: 
Sunday, October 1, 2017