Early submissions deadline:

Welcome to visit Open Karelia

Upcoming Events
Event Dates

22nd FRUCT

09.04 - 13.04

AMICT'2018

11.04 - 13.04

You are here

Senior Fellowship

Rahoitushaun nimi:

Senior Fellowship

Rahoittaja:

Sigrid Jusélius Stiftelse - Sigrid Juséliuksen Säätiö

Rahoittajan kotisivut:

www.sigridjuselius.fi

Hakuajan aloituspäivämäärä:

Hakuajan päättymispäivämäärä:


Erityisehdot

Kohderyhmä: Senioritasoiset tutkijat ulkomailla suoritettavaan tutkimustyöhön (6-12 kk). Apurahaa ei myönnetä ulkomailla jo käynnissä olevaan tutkimustyöhön.

Målgrupp: Seniorforskare för forskningsarbete utomlands (6-12 månader). Understöd beviljas inte för forskningsarbete som redan inletts utomlands.

Hakumenettely

Lisätietoja ja hakemuslomakkeet: http://sigridjuselius.fi/sv/sigrid-juselius-senior-fellowship/.

Tilläggsuppgifter och ansökningsblanketter från: http://sigridjuselius.fi/sv/understod/sigrid-juselius-senior-fellowship/.

Yhteystiedot

Susanne Cronstedt, puh: 020 710 9082, s-posti: susanne.cronstedt(at)sigridjuselius.fi

Call opens: 
Friday, September 15, 2017
Deadline: 
Monday, October 16, 2017