Early submissions deadline:

Welcome to visit Open Karelia

Upcoming Events
Event Dates

22nd FRUCT

09.04 - 13.04

AMICT'2018

11.04 - 13.04

You are here

Stipendier

Rahoitushaun nimi:

Stipendier

Rahoittaja:

Föreningen Konstsamfundet r.f.

Rahoittajan kotisivut:

www.konstsamfundet.fi

Hakuajan aloituspäivämäärä:

Hakuajan päättymispäivämäärä:


Erityisehdot

Konstsamfundets uppgift är att förvalta den förmögenhet som Amos Anderson testamenterat och med dess avkastning stöda finlandssvensk kultur; musik, litteratur, publicistik, bildkonst och teater. Konstsamfundet understöder också yrkesutbildning, det svenska språkets ställning och informationsspridning på svenska.

Hakumenettely

Ansökan görs elektroniskt på webbsidan: https://konstsamfundet.apurahat.net/. Den elektroniska blanketten kan fyllas i när stipendierna är lediganslagna.

Ansökninstid för både enskilda och institutioner är två gånger per år, i februari och september, men bildkonststipendierna kan sökas endast en gång per år i februari.

Yhteystiedot

kontoret(at)konstsamfundet.fi

Call opens: 
Friday, September 1, 2017
Deadline: 
Saturday, September 30, 2017