Early submissions deadline:

Welcome to visit Open Karelia

Upcoming Events
Event Dates

22nd FRUCT

09.04 - 13.04

AMICT'2018

11.04 - 13.04

You are here

Heikki Kauppisen rahaston apuraha

Rahoitushaun nimi:

Heikki Kauppisen rahaston apuraha

Rahoittaja:

Suunnistussäätiö

Rahoittajan kotisivut:

www.suunnistussaatio.fi

Hakuajan aloituspäivämäärä:

Hakuajan päättymispäivämäärä:


Erityisehdot

Rahaston tarkoituksena on tukea kotimaista ja kansainvälistä suunnistuksen tutkimus- ja kehittämistyötä sekä niihin liittyviä projekteja. Jaettava apurahamäärä on 1.000-2.000 euroa.

Hakumenettely

Apurahaa haetaan vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella, jossa on hakijan taustatiedot ja lyhyet perustelut hakemukselle sekä liitteenä tutkimussuunnitelma ja suunnitelma apurahan käytöstä. Hakemukset osoitteeseen Suunnistussäätiö, Radiokatu 20, 00240 Helsinki. Kuoreen merkintä ”Heikki Kauppisen rahasto”. Lisätietoja WWW-sivuilla: http://www.suunnistussaatio.fi.

Call opens: 
Friday, September 1, 2017
Deadline: 
Friday, September 1, 2017