Early submissions deadline:

Welcome to visit Open Karelia

Upcoming Events
Event Dates

22nd FRUCT

09.04 - 13.04

AMICT'2018

11.04 - 13.04

You are here

Stipendier

Rahoitushaun nimi:

Stipendier

Rahoittaja:

Ellen, Hjalmar och Saga Waselius' stipendiefond

Hakuajan aloituspäivämäärä:

Ei ilmoitettu

Hakuajan päättymispäivämäärä:


Erityisehdot

Stipendier ur Ellen, Hjalmar och Saga Waselius' stipendiefond kan sökas av (grundexamens)studerande vid följande högskolor:

- Helsingfors Universitet, agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten

- Yrkeshögskolan Novia,utbildningsprogrammet för lantbruksnäringarna

Endast sökande med svenska som modersmål kan beaktas. Till ansökan bifogas studieutdrag.

Hakumenettely

Ansökningsblanketten för studerande vid Helsingfors universitet och Novia finns på Åbo Akademis webb: https://www.abo.fi/student/sv/ovrigastipendier#document2. Ansökningstiden utgår 1.3.2017 kl. 15.00.

Yhteystiedot

Närmare uppgifter ges av koordinator Rebecca Karlsson, tel: (02) 215 4174, e-post: rebecca.karlsson(at)abo.fi.

Call opens: 
Thursday, January 1, 1970
Deadline: 
Wednesday, March 1, 2017