Early submissions deadline:

Welcome to visit Open Karelia

Upcoming Events
Event Dates

22nd FRUCT

09.04 - 13.04

AMICT'2018

11.04 - 13.04

You are here

Stipendie

Rahoitushaun nimi:

Stipendie

Rahoittaja:

Gustaf B. Thordéns Stipendiestiftelse

Rahoittajan kotisivut:

www.gustafbthordensstipendiestiftelse.fi

Hakuajan aloituspäivämäärä:

Hakuajan päättymispäivämäärä:


Erityisehdot

Stiftelsens ändamål förverkligas genom att utdela stipendier till studerande, lärare, forskare och utbildningsinstitutioner inom sjöfart och verksamhet som är anknuten till sjöfart.

Hakumenettely

Ansökningsformulär på webbsidan: http://www.gustafbthordensstipendiestiftelse.fi/.

Yhteystiedot

E-post: info(at)gustafbthordensstipendiestiftelse.fi

Call opens: 
Wednesday, February 1, 2017
Deadline: 
Tuesday, February 28, 2017